Hotline TV
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน / ความดัน Part 3
แขกรับเชิญ ดร.ชนิดา ปโชติการ
อุปนายก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ: 27 สิงหาคม 2554
เรื่อง โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน / ความดัน Part 2
แขกรับเชิญ ดร.ชนิดา ปโชติการ
อุปนายก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ: 27 สิงหาคม 2554
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน / ความดัน Part 1
แขกรับเชิญ ดร.ชนิดา ปโชติการ
อุปนายก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ: 27 สิงหาคม 2554
ประจำวันที่ 14 ก.ค. 2556
รายการที่นำเสนอนานาสาระประเทืองปัญญา แบบแสบๆ คันๆ
ดำเนินรายการโดย
1. พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
2. หมอบุณยพร ยี่มี
ความหวังในการรักษาโรคอัลไซเมอร์
แขกรับเชิญ นพ.วิทย์ วรสมบัติ
ใช้ฮอร์โมนทดแทนเสี่ยงมะเร็งจริงหรือ
แขกรับเชิญ นพ.วิทย์ สมบัติวรพัฒน์