Hotline TV
"น้ำดื่ม" ป้องกันโรคได้อย่างไรในมุมมองแพทย์แผนไทย Part 2
แขกรับเชิญ ดร.เชาวดี รุ่งเพ็ชรารัตน์ แพทย์แผนไทยเวชกรรมและแพทย์แผนไทยเภสัชกรรม เรือนไทยโฮลี่คลีนิค
ออกอากาศ: 4 กันยายน 2554
"น้ำดื่ม" ป้องกันโรคได้อย่างไรในมุมมองแพทย์แผนไทย Part 3
แขกรับเชิญ ดร.เชาวดี รุ่งเพ็ชรารัตน์ แพทย์แผนไทยเวชกรรมและแพทย์แผนไทยเภสัชกรรม เรือนไทยโฮลี่คลีนิค
ออกอากาศ: 4 กันยายน 2554
โรคซึมเศร้า บ่อเกิดปัญหาฆ่าตัวตาย
แขกรับเชิญ นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท และ นพ.พงศกร เล็งดี จิตแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์ ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา
ออกอากาศ: 3 กันยายน 2554
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน / ความดัน Part 4
แขกรับเชิญ ดร.ชนิดา ปโชติการ
อุปนายก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ: 27 สิงหาคม 2554
โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน / ความดัน Part 3
แขกรับเชิญ ดร.ชนิดา ปโชติการ
อุปนายก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ: 27 สิงหาคม 2554
เรื่อง โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน / ความดัน Part 2
แขกรับเชิญ ดร.ชนิดา ปโชติการ
อุปนายก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ: 27 สิงหาคม 2554