Hotline TV
พิชิต...โรคออฟฟิศซินโดรม
แขกรับเชิญ : นพ.วิทูร วิ โรจน์สกุลชัย
นพ.เอกรัตน์ วิโรจน์สกุลชัย
แพทย์จีนกวงเหมี่ยว แซ่เฉิน

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2560
"บาดเจ็บเรื้อรัง" จัดกระดูกช่วยได้
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก
ออกอากาศ: 8 กรกฎาคม 2560
ทำไมต้อง MRI ? พร้อมวิธีนัดตรวจแบบออนไลน์
แขกรับเชิญ : คุณสุภาพ เงินถม
ออกอากาศ: 1 กรกฎาคม 2560
ดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกลกลุ่มโรค NCD ด้วยการแพทย์ทางเลือก
แขกรับเชิญ : คุณหมอธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช
ออกอากาศ: 24 มิถุนายน 2560
โรคภูมิแพ้ กับการดูแลด้วย“ถั่งเช่า”
แขกรับเชิญ : รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน
ออกอากาศ: 17 มิถุนายน 2560
ต้นเหตุอาการปวด รักษาให้ตรงจุด...
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น)
ออกอากาศ: 10 มิถุนายน 2560