Hotline TV
“คอลลาเจน” แก้ปัญหากระดูกและข้อได้อย่างไร?
แขกรับเชิญ : ภญ.ยิ่งสกุล จันทร์ประสิทธิ์
ออกอากาศ: 26 สิงหาคม 2560
ถั่งเช่า เคล็ดลับความงามจากธรรมชาติ
แขกรับเชิญ : รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน และ คุณกันย์นรี ชลัย
ออกอากาศ: 19 สิงหาคม 2560
ผู้หญิง(วัยทอง) กับอาการปวดแก้ไขด้วยไคโรแพรคติก
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก
ออกอากาศ: 12 สิงหาคม 2560
หลอดเลือดและเซลล์ สำคัญต่อร่างกายอย่างไร?
แขกรับเชิญ : คุณรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม และ ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี
ออกอากาศ: 5 สิงหาคม 2560
เข้าใจมะเร็ง ด้วยการแพทย์บูรณาการ
แขกรับเชิญ : ดร.สรินนา ทุมาภา
ออกอากาศ: 29 กรกฎาคม 2560
ไคโรแพรคติก ศาสตร์พิชิตอาการปวด
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก
ออกอากาศ: 22 กรกฎาคม 2560