Hotline TV
ผู้หญิง(วัยทอง) กับอาการปวดแก้ไขด้วยไคโรแพรคติก
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก
ออกอากาศ: 12 สิงหาคม 2560
หลอดเลือดและเซลล์ สำคัญต่อร่างกายอย่างไร?
แขกรับเชิญ : คุณรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม และ ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี
ออกอากาศ: 5 สิงหาคม 2560
เข้าใจมะเร็ง ด้วยการแพทย์บูรณาการ
แขกรับเชิญ : ดร.สรินนา ทุมาภา
ออกอากาศ: 29 กรกฎาคม 2560
ไคโรแพรคติก ศาสตร์พิชิตอาการปวด
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก
ออกอากาศ: 22 กรกฎาคม 2560
พิชิต...โรคออฟฟิศซินโดรม
แขกรับเชิญ : นพ.วิทูร วิ โรจน์สกุลชัย
นพ.เอกรัตน์ วิโรจน์สกุลชัย
แพทย์จีนกวงเหมี่ยว แซ่เฉิน

ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2560
"บาดเจ็บเรื้อรัง" จัดกระดูกช่วยได้
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก
ออกอากาศ: 8 กรกฎาคม 2560