Hotline TV
ไคโรเเพรคติก กับ ปัญหากล้ามเนื้อใบหน้า?
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น)
ออกอากาศ: 23 กันยายน 2560
เปิดโลกสเต็มเซลล์
แขกรับเชิญ : นพ.สุชัย หยองอนุกูล

ออกอากาศ: 16 กันยายน 2560
สารพัดอาการปวด ภัยร้ายวัยทำงาน
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น)


ออกอากาศ: 9 กันยายน 2560
รู้และเข้าใจเครื่องตรวจ MRI (แบบยืน)
แขกรับเชิญ : คุณสุภาพ เงินถม
ออกอากาศ: 2 กันยายน 2560
“คอลลาเจน” แก้ปัญหากระดูกและข้อได้อย่างไร?
แขกรับเชิญ : ภญ.ยิ่งสกุล จันทร์ประสิทธิ์
ออกอากาศ: 26 สิงหาคม 2560
ถั่งเช่า เคล็ดลับความงามจากธรรมชาติ
แขกรับเชิญ : รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน และ คุณกันย์นรี ชลัย
ออกอากาศ: 19 สิงหาคม 2560