Hotline TV
สะเก็ดเงินเรื่องคันๆที่ต้องเร่งเเก้ไข
แขกรับเชิญ : ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี
อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
คุณรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และกรรมการกลางชมรม น้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ: 5 พฤษภาคม 2561
รู้ทันความน่ากลัว “โรคเบาหวาน”
คุณอิศราภรณ์ วุฒิหิรัญวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนตะวันออก

ออกอากาศ: 6 มกราคม 2561
โภชนบำบัด เพื่อโรคไตเรื้อรัง
เเขกรับเชิญ : ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี
คุณรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม

ออกอากาศ: 16 ธันวาคม 2560
รู้ทันความน่ากลัว "กระดูกสันหลังคด"
เเขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น)
ออกอากาศ: 9 ธันวาคม 2560
"มะเร็งเต้านม" กับการรักษาเเบบใหม่
เเขกรับเชิญ : นพ.หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

ออกอากาศ: 2 ธันวาคม 2560
รักษาโรคใน (วัยทอง) ด้วยสมุนไพร
เเขกรับเชิญ : คุณหมอธัชวรรณ ศิริธรรมวินิชออกอากาศ: 25 พฤศจิกายน 2560