Hotline TV
นอนไม่หลับ ไมเกรน ซึมเศร้า กับการเเพทย์เเบบองค์รวม
แขกรับเชิญ : คุณหมอธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนตะวันออก

ออกอากาศ: 29 ตุลาคม 2559
“เคล็ดลับอายุยืนและสุขภาพดี”
แขกรับเชิญ : นพ.เฉก ธนะสิริ
ประธานมูลนิธิฟื้นฟู-ส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ และในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ออกอากาศ: 8 ตุลาคม 2559
อาการเวียนหัว บ้านหมุน โรคยอดฮิต แต่ไคโรแพรคติกช่วย..รักษาได้
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น)

ออกอากาศ: 1 ตุลาคม 2559
พันธุกรรมบำบัด ทางเลือกใหม่ในการต่อสู้โรคมะเร็ง
แขกรับเชิญ : ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งพันธุกรรมบำบัด ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัด รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ออกอากาศ: 24 กันยายน 2559
ดื่มชาอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
เเขกรับเชิญ : อ.ไพบูลย์ เจริญพรเวช ผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาสมุนไพร (เภสัชกรเเผนไทย - เวชกรรมเเผนไทย)
ออกอากาศ: 17 กันยายน 2559
“พรมมิ” สมุนไพรบำรุงสุขภาพได้..อย่างไร
แขกรับเชิญ : รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัย จีพีโอ พรมมิ

ออกอากาศ: 10 กันยายน 2559