Hotline TV


โภชนบำบัด เพื่อโรคไตเรื้อรัง
เเขกรับเชิญ : ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี
คุณรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม
ออกอากาศ: 16 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00-16.00 น.
จำนวนผู้ชม: 170 ครั้ง