Hotline TV


"สู้มะเร็ง" กับการเเพทย์ทางร่วม
แขกรับเชิญ : ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี เเละ คุณรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม
ออกอากาศ: 7 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.00 น.
จำนวนผู้ชม: 280 ครั้ง