Hotline TV


พิชิต...โรคออฟฟิศซินโดรม
แขกรับเชิญ : นพ.วิทูร วิ โรจน์สกุลชัย
นพ.เอกรัตน์ วิโรจน์สกุลชัย
แพทย์จีนกวงเหมี่ยว แซ่เฉิน
ออกอากาศ: 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00-16.00น.
จำนวนผู้ชม: 234 ครั้ง