Hotline TV


กระดูกคอเสื่อม รักษาได้ด้วยไคโรแพรคติก
แขกรับเชิญ : ดร.เสถียร สว่างโลก (หมอเปิ่น) และ ดร.รุ่งทิวา เจริญเศรษฐกิจ (หมอเทียง)
ออกอากาศ: 29 เมษายน 2560 เวลา 15.00-16.00 น.
จำนวนผู้ชม: 576 ครั้ง