Articles
“ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ทองสง" แพทย์ดีเด่น ด้านอาจารย์แพทย์
แพทยสภาจะมีการจัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ทั้งประเทศ เป็นประจำทุกๆ 2 ปี และในปี 2559 ที่ผ่านมา 1 ในแพทย์ที่ได้รับรางวัล คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ทองสง ซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ด้านอาจารย์แพทย์
Post Date: 2017-01-04
Read more >
“สุขแท้จริง คือสุขอย่างยิ่งในการทำงาน” “นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต”
“แพทย์” คือหนึ่งในอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีแต่คนยกย่องและมีรายได้สูง แต่อีกแง่มุมหนึ่ง “แพทย์” คืออาชีพที่ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นอาชีพที่มาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
Post Date: 2016-07-05
Read more >
ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาแพทย์
นอกจากจะทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นแพทย์ได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว “ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์” ยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญ นั่นก็คือการเป็นอาจารย์แพทย์ มาตั้งแต่ปี 2525 จวบจนเกษียณอายุราชการ
Post Date:
Read more >
“ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์” นายกสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
“โรคลมชัก” หรือสมัยก่อนเรียกว่า “โรคลมบ้าหมู” คือหนึ่งในโรคทางระบบประสาทและสมองที่สำคัญ ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจในตัวผู้ป่วยโรคลมชักทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วโรคนี้สามารถป้องกันและรักษาได้
Post Date:
Read more >
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เผยเส้นทางชีวิตที่มีค่า คือการทำงานเพื่อสังคม
“อาชีพหมอ ใช่ว่าจะเป็นอาชีพที่สุขสบาย มีเงินทองเหลือหลาย หากแต่เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทั้งเวลาและความสุขส่วนตัว เพราะหมอที่ดีจะต้องนึกถึงคนไข้ก่อนตัวเองเสมอ”
Post Date:
Read more >
รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ แพทย์ผู้คืนรอยยิ้มให้เด็กไทย
ปัญหาสาธารณสุขที่ปัจจุบันยังคงพบได้ในเด็กไทยมีอีกหลายปัญหา ดังเช่น โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งหากเด็กได้รับการรักษาได้เร็วมากเท่าไร ก็จะทำให้เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปได้มากที่สุด
Post Date:
Read more >
นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ส่งเสริมคนไทยห่างไกลต้อกระจก
นอกจากจะทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นจักษุแพทย์ ประจำโรงพยาบาลราชวิถีแล้ว ปัจจุบัน “นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข” ยังมีตำแหน่งเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ครบรอบ 100 ปี จักษุแพทย์ไทย
Post Date:
Read more >
นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และมะเร็งนรีเวชวิทยา
เมื่อโรคมะเร็งกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะโรคมะเร็งในสตรีอย่าง “มะเร็งปากมดลูก” ซึ่ง ณ ปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่ามะเร็งชนิดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน
Post Date:
Read more >


Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017