Articles
“ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ทองสง" แพทย์ดีเด่น ด้านอาจารย์แพทย์
แพทยสภาจะมีการจัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ทั้งประเทศ เป็นประจำทุกๆ 2 ปี และในปี 2559 ที่ผ่านมา 1 ในแพทย์ที่ได้รับรางวัล คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ทองสง ซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ด้านอาจารย์แพทย์
Post Date: 2017-01-04
Read more >
“สุขแท้จริง คือสุขอย่างยิ่งในการทำงาน” “นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต”
“แพทย์” คือหนึ่งในอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีแต่คนยกย่องและมีรายได้สูง แต่อีกแง่มุมหนึ่ง “แพทย์” คืออาชีพที่ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นอาชีพที่มาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
Post Date: 2016-07-05
Read more >
ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาแพทย์
นอกจากจะทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นแพทย์ได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว “ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์” ยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญ นั่นก็คือการเป็นอาจารย์แพทย์ มาตั้งแต่ปี 2525 จวบจนเกษียณอายุราชการ
Post Date:
Read more >
“ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์” นายกสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
“โรคลมชัก” หรือสมัยก่อนเรียกว่า “โรคลมบ้าหมู” คือหนึ่งในโรคทางระบบประสาทและสมองที่สำคัญ ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจในตัวผู้ป่วยโรคลมชักทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วโรคนี้สามารถป้องกันและรักษาได้
Post Date:
Read more >
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เผยเส้นทางชีวิตที่มีค่า คือการทำงานเพื่อสังคม
“อาชีพหมอ ใช่ว่าจะเป็นอาชีพที่สุขสบาย มีเงินทองเหลือหลาย หากแต่เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทั้งเวลาและความสุขส่วนตัว เพราะหมอที่ดีจะต้องนึกถึงคนไข้ก่อนตัวเองเสมอ”
Post Date:
Read more >
รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ แพทย์ผู้คืนรอยยิ้มให้เด็กไทย
ปัญหาสาธารณสุขที่ปัจจุบันยังคงพบได้ในเด็กไทยมีอีกหลายปัญหา ดังเช่น โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งหากเด็กได้รับการรักษาได้เร็วมากเท่าไร ก็จะทำให้เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปได้มากที่สุด
Post Date:
Read more >
นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ส่งเสริมคนไทยห่างไกลต้อกระจก
นอกจากจะทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นจักษุแพทย์ ประจำโรงพยาบาลราชวิถีแล้ว ปัจจุบัน “นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข” ยังมีตำแหน่งเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ครบรอบ 100 ปี จักษุแพทย์ไทย
Post Date:
Read more >
นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และมะเร็งนรีเวชวิทยา
เมื่อโรคมะเร็งกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะโรคมะเร็งในสตรีอย่าง “มะเร็งปากมดลูก” ซึ่ง ณ ปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่ามะเร็งชนิดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน
Post Date:
Read more >