Articles
“ผัก นม ไข่” ลูกหลานโตสมวัยไม่อ้วนเตี้ย
ในยุคสมัยที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการบริโภคอาหาร จนทำให้เกิดโภชนาการที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องมีโภชนาการที่สมดุลเพื่อให้เติบโตสมวัย
Post Date: 2017-08-24
Read more >
แพทย์แนะ “9 ข้อควรทำ” เมื่อก้าวเข้าหน้าฝน ลดเสี่ยงติดไข้เลือดออก
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้โรคต่างๆ แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่เป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะต้นปี 2560 พบผู้ป่วยจำนวน 4,465 ราย


Post Date: 2017-05-19
Read more >
เสริมเกราะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้น ก่อนมหัตภัยเงียบ “โรคไข้เลือดออก” ระบาด
ไม่ว่าที่ไหน ไม่ว่าฤดูไหน เพียงแค่มีน้ำขังก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “ยุงลาย” พาหะนำโรคไข้เลือดออกที่พรากชีวิตประชากรโลกไปเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ควรประมาท
Post Date: 2017-02-17
Read more >
“โรคปัจจุบัน วายร้ายสุขภาพ"
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะไม่ดูแลและใส่ใจสุขภาพ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมา และไม่รู้วิธีป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธี บางคนไม่สามารถที่จะแยกประเภทของโรคที่เป็นได้
Post Date: 2017-02-02
Read more >
“ เมนูต้านหวัด ” ลดอาการไข้หัวลม
อย่างที่เรารู้กันว่าประเทศไทยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว ทำให้ไม่สบายและเป็นหวัดได้
Post Date: 2017-01-16
Read more >
รู้ทันสารพัดโรคฤดูหนาว ภัย “ ลูกน้อย ” ที่ไม่ควรมองข้าม
เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องดูแลตัวเอง คนใกล้ชิด และโดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลานต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
Post Date: 2017-01-09
Read more >
กิจกรรมรณรงค์ “ประสานพลัง ต้านภัย ไข้เลือดออก”
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ประสานพลัง ต้านภัย ไข้เลือดออก”
Post Date: 2016-12-27
Read more >
ไข้สมองอักเสบในเด็ก
ภาวะสมองอักเสบในเด็ก ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นภาวะที่มีการอักเสบของสมองซึ่งทำให้การทำงานของสมองผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติตามมา
Post Date: 2016-07-05
Read more >
“เธอ เธอ ไปแช่แข็งไข่กันก่อนดีไหม เผื่ออีกหน่อยอยากมีลูก”
การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง (Oocyte cryopreservation) เป็นกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น แต่เดิมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ทำในคนไข้ที่มีจำนวนไข่มากหลังการกระตุ้นไข่จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือแช่แข็งไข่ที่ได้รับการบริจาค
Post Date:
Read more >
รับฟรี! วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง
นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย การเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง
Post Date:
Read more >