Articles
“สุขแท้จริง คือสุขอย่างยิ่งในการทำงาน” “นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต”
“แพทย์” คือหนึ่งในอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีแต่คนยกย่องและมีรายได้สูง แต่อีกแง่มุมหนึ่ง “แพทย์” คืออาชีพที่ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นอาชีพที่มาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
Post Date: 2016-07-05
Read more >