Articles
เห็ดเป็นยา
เห็ดสิ่งมีชีวิตที่เคยถูกจัดว่าเป็นพืชชั้นต่ำ แต่มนุษย์ได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากเห็ดมานับพันปี ในประเทศจีนมีการใช้เห็ดหลินจือในการบำรุงกำลังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมามากกว่า 3,000 ปี
Post Date: 2017-08-23
Read more >
บจก.ซีเนเชอรัลฯ เชิญชม "เห็ดหลินจือ ยักษ์" ในงานสมุนไพรแห่งชาติ
บริษัท ซีเนเชอรัล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้ตราสินค้า "นกเป็ดน้ำ"
Post Date: 2016-09-01
Read more >
เห็ดป่าหน้าฝน...ควรระวัง มิฉะนั้นถึงตาย!!!
เป็นประจำทุกปีที่ในช่วงหน้าฝน มักจะมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต จากการที่ไปเก็บเห็ดป่า มารับประทาน หากดูไม่เป็นก็เสี่ยงต่อการที่จะไปเก็บ “เห็ดพิษ” มารับประทานได้
Post Date: 2016-07-12
Read more >
อายุวัฒนะด้วย หมู เห็ด เป็ด ไก่
หมอยารุ่นเก่าๆ มักจะป้องกันสูตรหรือตำรายาไว้จากผู้ที่ไม่ได้เป็นศิษย์ หรือคนใกล้ชิดที่ไม่อาจไว้ใจได้ด้วยการจดตำรายาด้วย คำปริศนา เช่น ยาอายุวัฒนะตำรับหนึ่ง เขียนไว้ในตำราว่า“.....หึ่งๆ พาดยอดไม้ ไซร้ธรณี หนีสงสาร นิพพานไม่รู้กลับ....” เป็นต้น
Post Date:
Read more >