Articles
“ผัก นม ไข่” ลูกหลานโตสมวัยไม่อ้วนเตี้ย
ในยุคสมัยที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการบริโภคอาหาร จนทำให้เกิดโภชนาการที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องมีโภชนาการที่สมดุลเพื่อให้เติบโตสมวัย
Post Date: 2017-08-24
Read more >
“นมโพรไบโอติกต้านฟันผุ” เสริมสุขภาพฟันที่แข็งแรงแก่เด็กไทย
“ฟันผุ” ถือเป็นปัญหาด้านทันตกรรมที่สำคัญของคนไทยมาช้านาน โดยพบได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีป้องกันปัญหาดังกล่าว
Post Date: 2017-02-03
Read more >
หญิงตั้งครรภ์ฟันผุ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากเด็กในท้อง
การดูแลสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของเด็กในท้อง
Post Date: 2016-08-04
Read more >
“สถาบันสุขภาพเด็กฯ” นำทีมแพทย์ลงพื้นที่ตรวจรักษาสุขภาพเยาวชนไทยทั่วประเทศ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจรักษาสุขภาพของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ลงพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ณ ชุมชนบ้านโปร่งนกเหนือ จังหวัดเชียงราย
Post Date: 2016-07-11
Read more >
ไข้สมองอักเสบในเด็ก
ภาวะสมองอักเสบในเด็ก ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นภาวะที่มีการอักเสบของสมองซึ่งทำให้การทำงานของสมองผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติตามมา
Post Date: 2016-07-05
Read more >
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 20 เพื่อแบ่งปันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาให้แก่เด็กไทย
นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย ศ.(เกียรติคุณ) นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
Post Date: 2016-06-24
Read more >
เด็ก กับ การปัสสาวะรดที่นอน
การปัสสาวะรดที่นอนนั้นเป็นภาวะที่พบบ่อยในเด็ก ซึ่งจะถือว่าเป็นความผิดปกติก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นในเด็กที่ควรจะควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้แล้วแต่เด็กยังคุมไม่ได้ (คือเป็นในเด็กที่มีอายุอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป)
Post Date: 2016-06-20
Read more >
พ่อแม่ยุคใหม่รู้ทัน "โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก"
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงมลพิษที่มากขึ้นและใกล้ตัว ร่างกายของเราต้องปรับตัวกับโลกและสภาพแวดล้อมรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มีมากขึ้นและทวีความรุนแรง โดยเฉพาะโรคยอดฮิตของคนเมืองกรุงอย่าง “โรคภูมิแพ้”
Post Date: 2016-06-14
Read more >
กรมสุขภาพจิตแนะ 5 ป้อง 5 หยุด ลดปัญหาเด็กแกล้งกัน
การกลั่นแกล้งหรือรังแกกันในโรงเรียน เป็นพฤติกรรมรุนแรงอย่างหนึ่ง ซึ่งมีทั้งการข่มเหงรังแกทางกาย การข่มเหงทางอารมณ์ การข่มเหงรังแกทางคำพูด และการข่มเหงรังแกทางอินเตอร์เน็ต
Post Date:
Read more >
โรคอ้วนในเด็ก
เดิมเราคิดว่าโรคอ้วนเป็นโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันโรคอ้วน กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญและพบมาก จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลกแล้ว
Post Date:
Read more >