Articles
“แอสไพริน” ป้องกันมะเร็งได้ จริงหรือ?
ตามที่ได้มีข่าวแชร์กันทั่วไปว่า การกินยา “แอสไพริน” สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้นั้น เท็จจริงเป็นอย่างไร ไปหาคำตอบกัน
Post Date: 2018-02-28
Read more >
“ตื่นเช้าอีกนิด” พิชิตอาการปวดหัวได้
เชื่อหรือไม่? ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ป่วยด้วยอาการปวดศีรษะมากถึง 1 ใน 4 คน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของการปวดศีรษะที่น่ากลัวก็คือ “ปวดศีรษะจากการกินยามากเกินไป” นั่นเอง

Post Date: 2018-02-15
Read more >