Articles
“ตื่นเช้าอีกนิด” พิชิตอาการปวดหัวได้
เชื่อหรือไม่? ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ป่วยด้วยอาการปวดศีรษะมากถึง 1 ใน 4 คน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของการปวดศีรษะที่น่ากลัวก็คือ “ปวดศีรษะจากการกินยามากเกินไป” นั่นเอง

Post Date: 2018-02-15
Read more >