Articles
8 วิธี ห่างมะเร็งด้วยอาหาร ตามแนวทาง “โภชนบำบัดแบบวะตะโย”
นอกจากเงินทองแล้วสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของคนนั้นก็คงจะเป็นการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดี ถ้าเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆ โรคต่างๆ ก็มักจะ อย่างที่เขาว่ากันว่า “ถ้าเราไม่รักตัวเองก่อนแล้วใครจะมารักเรา”
Post Date: 2017-10-29
Read more >
ไทเก๊กบำรุงกำลัง “ ช่วยบำบัดมะเร็ง ”
การรำไทเก๊ก นอกจากจะทำให้ยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้ว ไทเก๊กยังสามารถช่วยบำบัดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อีกด้วย
Post Date: 2017-01-09
Read more >
ไทเก๊กบำรุงกำลัง “ ช่วยบำบัดมะเร็ง ”
การรำไทเก๊ก นอกจากจะทำให้ยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้ว ไทเก๊กยังสามารถช่วยบำบัดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อีกด้วย
Post Date: 2017-01-09
Read more >
ทิพยประกันภัยจับมือกรมเจ้าท่า รับประกันภัยผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
บมจ.ทิพยประกันภัย แถลงข่าวระบบติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ
Post Date: 2016-08-15
Read more >
รักษามะเร็งด้วยพันธุกรรมบำบัด (Gene Therapy)
เรามักได้ยินกันว่า มะเร็งเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ แต่ในปัจจุบันนักวงการแพทย์ได้ทำการศึกษาพบว่าแท้ที่จริง มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เรียกว่า การกลายพันธุ์ของยีน
Post Date: 2016-08-04
Read more >
จินชินจีอัตสึ (Jin Shin Jyutsu) ศาสตร์การบรรเทาแบบญี่ปุ่นช่วยบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง
จินชินจีอัตสึ เคล็ดลับสุขภาพชาวญี่ปุ่น ที่เพียงแค่กุมสัมผัสนิ้วมือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ก็ช่วยกระตุ้นสุขภาพให้ดีขึ้นได้ และยังช่วยบรรเทาอาการอีกหลายอย่าง
Post Date:
Read more >