Articles
โรคกรดไหลย้อน ในมุมมองแพทย์จีนและแพทย์แผนปัจจุบัน
โดยทั่วไป การตรวจวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนได้จากการชักประวัติและอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก แต่บางกรณีจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การส่องกล้องทางเดินอาหาร การเอกซเรย์กลืนสารทึบแสง หรือการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในหลอดอาหาร
Post Date: 2018-01-17
Read more >
โปรตีนซีดีเค 4/6 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเต้านม
ไฟเซอร์ ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมยาคุณภาพของโลก เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านมในระยะลุกลามและแพร่กระจาย
Post Date: 2017-11-17
Read more >
“ข้าว” กับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “โรคหลอดเลือดหัวใจ” ซึ่งถือว่าเป็นโรคหัวใจประเภทหนึ่งที่ฮิตเป็นกันมากในปัจจุบัน แต่ที่จริงแล้วคงไม่มีใครอยากเป็นหนึ่งในผู้ที่ฮิตตามกระแสนี้เป็นแน่ แล้วทำอย่างไรเราจึงจะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้
Post Date: 2017-09-19
Read more >
“ข้าว” กับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
“โรคหลอดเลือดหัวใจ” ถือว่าเป็นโรคหัวใจประเภทหนึ่งที่ฮิตเป็นกันมากในปัจจุบัน แต่คงไม่มีใครอยากเป็นหนึ่งในผู้ที่ฮิตตามกระแสนี้เป็นแน่ ทำอย่างไรเราจึงจะป้องกันโรคนี้ได้
Post Date: 2016-11-04
Read more >
สมุนไพรกับการรักษามะเร็ง
โรคมะเร็ง เป็นปัญหาที่ทั้งโลกกำลังแสวงหาทางเลือกในการดูแลรักษา ซึ่งทางการแพทย์ก็จะมีแต่ยาแผนปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายสูง และยังมีผลข้างเคียงอีกด้วย
Post Date: 2016-08-30
Read more >
การรักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง ด้วยออกซิเจนความดันสูง
แผลเรื้อรังที่เกิดจากเบาหวาน เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยอย่างมาก ไม่เพียงแต่การรักษาที่ยาวนานทำให้สิ้นเปลืองทั้งทรัพย์และเวลา ยังอาจส่งผลร้ายแรงตามมาอีกด้วย
Post Date: 2016-08-11
Read more >
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 20 เพื่อแบ่งปันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาให้แก่เด็กไทย
นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย ศ.(เกียรติคุณ) นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
Post Date: 2016-06-24
Read more >
“ฝังแร่” ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
“มะเร็งต่อมลูกหมาก” โรคของผู้ชายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 พบได้มากถึง 1 ใน 6 ของผู้ชายที่สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะทราบได้จากการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
Post Date: 2018-02-17
Read more >