Articles
Categories :
โรงเรียนพ่อแม่
ในยุคปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการอยู่ในขณะนี้ มีหลายเรื่องที่ล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ อาทิ เรื่องตำรวจ กระบวนการยุติธรรม การศึกษา วงการสงฆ์ กระบวนการเลือกตั้ง และปัญหาการคอรัปชั่น

       เชื่อไหมครับว่า  แทบทุกเรื่องมักจะลงท้ายว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่  “คุณภาพคน”  ซึ่งมีความหมายถึง  คนไทยยังขาดสำนึกสาธารณะ  ขาดความเคารพสิทธิผู้อื่น  ขาดจริยธรรม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ขาดความเคารพกฎหมาย  ขาดระเบียบวินัย  ฯลฯ
                           
  " หากจะถามต่อไปว่า  แล้วเหตุใดประเทศไทยจึงล้มเหลวในการสร้างคุณภาพคน "
        ทุกคนจะมุ่งไปที่ความล้มเหลวของระบบการศึกษาเป็นหลัก (โยนความผิดไปที่คนอื่น ยกเว้นตัวเอง)  ซึ่งในความเป็นจริง  กว่าเด็กน้อยคนหนึ่งจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน  เด็กต้องอยู่กับครอบครัวมาตั้ง 6 ปีถึงจะถูกส่งเข้าโรงเรียน ถ้าชีวิต 6 ปีที่อยู่กับครอบครัวขาดการสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ขาดการเอาใจใส่ที่ดี ครูที่โรงเรียนกลับต้องมาคอยขัดเกลาและแก้ปัญหาเด็กด้วยซ้ำไป  เพราะสมองเด็กในช่วง 6 ปีแรกเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ จดจำ และเสริมสร้างได้ดีที่สุด
       แต่เรามักพบว่า เด็กถูกเลี้ยงด้วยอารมณ์ของผู้ใหญ่ บางทีตามใจมากไป บางทีเข้มงวดมากไป เลี้ยงเด็กแบบใช้อำนาจนิยม  เต็มไปด้วยคำสั่งที่มีต่อลูก ต้องทำโน่น ต้องทำนี่ ห้ามทำโน่น ห้ามทำนี่ พอเด็กไม่เชื่อฟังก็ขู่ลงโทษ  รวมทั้งลงโทษจริงหากขัดคำสั่ง  น้อยมากที่จะให้เหตุผลกับเด็กและรู้จักรับฟังเด็ก จะเรียกว่าขาดความเคารพในสิทธิเด็กก็ไม่ผิด  ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน  ไม่หาเวลาเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง เป็นต้น เด็กที่โตขึ้นจึงจดจำพฤติกรรมทั้งหมดที่ตัวเองได้รับมาปฏิบัติตาม ใช้อำนาจนิยม  ขาดการเคารพสิทธิผู้อื่น  ขาดทักษะในการรับฟังที่ดี  จนถึงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
       ถามต่อไปว่า  เหตุใดพ่อแม่จึงเลี้ยงดูเด็กมาแบบนี้  คำตอบคือเลี้ยงตามประสบการณ์ที่ได้รับมาและจากการศึกษาเรียนรู้มา  ผสมผสานกันไป
       เคยคุยกับแพทย์ท่านหนึ่ง  ท่านเห็นว่า  หากประเทศต้องการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ สิ่งที่ควรทำก่อนคือ 
                1. สร้างโรงเรียนสอนผู้ใหญ่ให้รู้จักการเป็นพ่อแม่ที่ดี 
                2. สอนและฝึกอบรมครูกันใหม่ทั้งในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก, โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนระดับประถมศึกษา
        ท่านเห็นว่า  นี่คือรากฐานสำคัญกว่ามารื้อระบบการศึกษาระดับมัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา ถ้าวางรากฐานตรงนี้ได้ดีแล้ว  ระดับการศึกษาจากประถมขึ้นไปเป็นเรื่องไม่ยาก  
ผมเห็นด้วยกับนายแพทย์ท่านนี้ 100% เลยครับ


โพสเมื่อ: 2017-08-11

ผู้เข้าชม: 281