Articles
Categories :
โรงเรียนพ่อแม่
ในยุคปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการอยู่ในขณะนี้ มีหลายเรื่องที่ล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ อาทิ เรื่องตำรวจ กระบวนการยุติธรรม การศึกษา วงการสงฆ์ กระบวนการเลือกตั้ง และปัญหาการคอรัปชั่น

       เชื่อไหมครับว่า  แทบทุกเรื่องมักจะลงท้ายว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่  “คุณภาพคน”  ซึ่งมีความหมายถึง  คนไทยยังขาดสำนึกสาธารณะ  ขาดความเคารพสิทธิผู้อื่น  ขาดจริยธรรม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ขาดความเคารพกฎหมาย  ขาดระเบียบวินัย  ฯลฯ
                           
  " หากจะถามต่อไปว่า  แล้วเหตุใดประเทศไทยจึงล้มเหลวในการสร้างคุณภาพคน "
        ทุกคนจะมุ่งไปที่ความล้มเหลวของระบบการศึกษาเป็นหลัก (โยนความผิดไปที่คนอื่น ยกเว้นตัวเอง)  ซึ่งในความเป็นจริง  กว่าเด็กน้อยคนหนึ่งจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน  เด็กต้องอยู่กับครอบครัวมาตั้ง 6 ปีถึงจะถูกส่งเข้าโรงเรียน ถ้าชีวิต 6 ปีที่อยู่กับครอบครัวขาดการสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ขาดการเอาใจใส่ที่ดี ครูที่โรงเรียนกลับต้องมาคอยขัดเกลาและแก้ปัญหาเด็กด้วยซ้ำไป  เพราะสมองเด็กในช่วง 6 ปีแรกเป็นช่วงเวลาที่เรียนรู้ จดจำ และเสริมสร้างได้ดีที่สุด
       แต่เรามักพบว่า เด็กถูกเลี้ยงด้วยอารมณ์ของผู้ใหญ่ บางทีตามใจมากไป บางทีเข้มงวดมากไป เลี้ยงเด็กแบบใช้อำนาจนิยม  เต็มไปด้วยคำสั่งที่มีต่อลูก ต้องทำโน่น ต้องทำนี่ ห้ามทำโน่น ห้ามทำนี่ พอเด็กไม่เชื่อฟังก็ขู่ลงโทษ  รวมทั้งลงโทษจริงหากขัดคำสั่ง  น้อยมากที่จะให้เหตุผลกับเด็กและรู้จักรับฟังเด็ก จะเรียกว่าขาดความเคารพในสิทธิเด็กก็ไม่ผิด  ไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน  ไม่หาเวลาเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง เป็นต้น เด็กที่โตขึ้นจึงจดจำพฤติกรรมทั้งหมดที่ตัวเองได้รับมาปฏิบัติตาม ใช้อำนาจนิยม  ขาดการเคารพสิทธิผู้อื่น  ขาดทักษะในการรับฟังที่ดี  จนถึงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
       ถามต่อไปว่า  เหตุใดพ่อแม่จึงเลี้ยงดูเด็กมาแบบนี้  คำตอบคือเลี้ยงตามประสบการณ์ที่ได้รับมาและจากการศึกษาเรียนรู้มา  ผสมผสานกันไป
       เคยคุยกับแพทย์ท่านหนึ่ง  ท่านเห็นว่า  หากประเทศต้องการสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ สิ่งที่ควรทำก่อนคือ 
                1. สร้างโรงเรียนสอนผู้ใหญ่ให้รู้จักการเป็นพ่อแม่ที่ดี 
                2. สอนและฝึกอบรมครูกันใหม่ทั้งในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก, โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนระดับประถมศึกษา
        ท่านเห็นว่า  นี่คือรากฐานสำคัญกว่ามารื้อระบบการศึกษาระดับมัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา ถ้าวางรากฐานตรงนี้ได้ดีแล้ว  ระดับการศึกษาจากประถมขึ้นไปเป็นเรื่องไม่ยาก  
ผมเห็นด้วยกับนายแพทย์ท่านนี้ 100% เลยครับ


โพสเมื่อ: 2017-08-11

ผู้เข้าชม: 94


Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017