Articles
Categories :
MFGM สุดยอดสารอาหารจาก “นมแม่”
นอกจากนมแม่จะมีสารอาหารที่สำคัญกว่า 200 ชนิดแล้ว ยังพบว่ามีสารอาหาร MFGM ที่มีส่วนช่วยในการ....

       นมแม่ คือ สุดยอดสารอาหารสำหรับทารก องค์การอนามัยโลก (WHO) และยูนิเซฟแนะนำคุณแม่เพิ่งคลอด ให้นมบุตรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพราะน้ำนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญกว่า 200 ชนิดต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน อนุมูลอิสระที่จำเป็นสำหรับทารก และพัฒนาการทางสมองซึ่งส่งผลต่อความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ โดยเฉพาะสำหรับเด็กในช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 3 ขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาถึง 80% และล่าสุด วงการแพทย์ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กับผลการวิจัยการค้นพบสารอาหารสมองอีกชนิดหนึ่งที่พบในน้ำนมแม่ คือ MFGM (Milk Fat Globule Membrane) หรือ “เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม”
                               
       MFGM มีส่วนประกอบอะไร ทำไมถึงดีต่อลูกน้อย ?
MFGM  ประกอบด้วยโปรตีนต่าง ๆ และไขมันรวมกว่า 150 ชนิด  ทำหน้าที่ช่วยสร้างปลอกไขมันหุ้มเส้นใยสมอง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณประสาท และยังช่วยในกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง ยิ่งเซลล์สมองมีการเชื่อมต่อมากขึ้นและเร็วขึ้นเท่าไร การพัฒนาสมองของเด็กก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และระบบภูมิคุ้มกัน
           MFGM ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาให้ลูกน้อย
เด็กที่ได้รับ MFGM ร่วมกับ DHA จะมีระดับคะแนนพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็ก ที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียว จากการทำงานของสาร MFGM พบว่า เมื่อใช้สารอาหารใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA ที่เวลา 21 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่า การ ใช้ DHA เพียงอย่างเดียว
         MFGM ช่วยเสริมสร้างการพัฒนาด้านอารมณ์
ส่งเสริมพัฒนาการทางพฤติกรรม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางอารมณ์ มีความก้าวล้ำทั้งความคิดอารมณ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
            MFGM ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย
โปรตีนบางชนิดใน MFGM มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบการป้องกัน การติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย เช่น สาร MFGM ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน และทำให้ลูกน้อยสุขภาพแข็งแรง พร้อมเรียนรู้
         ลูกน้อยจะได้รับ MFGM จากทางไหนบ้าง ?      
สาร MFGM จะพบในน้ำนมแม่ และปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่เราสามารถเติมสาร MFGM ลงไปในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กได้อย่าง “นมผง”  ซึ่งผลิตภัณฑ์นมผงที่มีส่วนผสมของ MFGM ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารอาหารในนมแม่ จึงไม่น่าแปลกใจที่วงการแพทย์จะให้ความสนใจและตื่นตัวกับนวัตกรรมที่ช่วยให้เด็กทารกได้ทานนมผสมที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อสมองและพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดกันมากขึ้น
อย่างไรก็ตามนมแม่ก็ยังเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน โดยที่ยังไม่มีอาหารอื่นใดมาทดแทนได้
 
 
 


โพสเมื่อ: 2017-04-05

ผู้เข้าชม: 1102