Articles
Categories :
“นมโพรไบโอติกต้านฟันผุ” เสริมสุขภาพฟันที่แข็งแรงแก่เด็กไทย
“ฟันผุ” ถือเป็นปัญหาด้านทันตกรรมที่สำคัญของคนไทยมาช้านาน โดยพบได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีป้องกันปัญหาดังกล่าว

        โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติกต้านฟันผุขึ้น เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพฟันของคนไทย
         ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญในทีมวิจัยการพัฒนาโพรไบโอติกแลคโตแบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดี 1 เพื่อใช้ป้องกันฟันผุ เปิดเผยว่าประเทศไทยพบปัญหาฟันผุอย่างมากซึ่งเป็นที่มาของการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น เรื่องการบดเคี้ยว ทำให้ได้รับสารอาหารลดลงมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญา การเกิดฟันซ้อนเกที่ทำความสะอาดยากก็ยิ่งจะผุง่ายขึ้น แม้จะมีวิธีป้องกันอย่างเช่นการใช้ฟลูออไรด์ การเคลือบฟัน แต่ก็ป้องกันได้เพียงระดับหนึ่ง จึงได้คิดหาแนวทางป้องกันด้วยวิธีใหม่ๆ
         เมื่อครั้งที่ ศ.ดร.รวี และคณะวิจัยไปศึกษาเรื่องฟันผุในเด็กพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา พบว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งสุขภาพช่องปากดีเยี่ยม ไม่เป็นโรคฟันผุ เพราะในช่องปากมีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตแบซิลลัสพาราเคซิอิ (Lactobacillus paracasei) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่เป็นสาเหตุให้ฟันผุ จึงนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก (Probiotic)
                     
         ทีมวิจัยใช้เวลาศึกษากว่า 10 ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกซึ่งคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จนเกิดองค์ความรู้และเข้าใจธรรมชาติของแลคโตแบซิลลัสสายพันธุ์ต่างๆ สามารถจำแนกสายพันธุ์ที่ป้องกันโรคในช่องปากได้คือแลคโตแบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดี 1 (Lactobacillus paracasei SD1) ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Mutans streptococci ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฟันผุได้ โดยเป็นจุลินทรีย์ที่กำเนิดในช่องปาก จึงยึดเกาะเยื่อบุในช่องปากได้ดีและไม่เกิดโทษต่อร่างกาย เหมาะที่จะผลิตเป็นนมผสมโพรไบโอติกต้านฟันผุให้แก่เด็กที่ร่างกายอาจจะไม่มีจุลินทรีย์ชนิดนี้
         “แม้จะมีนมโพรไบโอติกจำหน่ายอยู่แล้ว แต่เป็นสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียมที่ช่วยป้องกันเชื้อในทางเดินอาหาร นมโพรไบโอติกต้านฟันผุจึงให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน เพราะใช้เสริมสุขภาพในช่องปากโดยตรงและยังไม่มีจำหน่ายในไทยมาก่อน โดยนมผสมโพรไบโอติกต้านฟันผุ สามารถดื่มร่วมกับนมที่เด็กดื่มประจำได้ ผสมกับโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้ได้ ดื่มเพียงวันละ 1 ซองๆ ละ 2 กรัมเท่านั้น เด็กจะไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนรสชาติอาหารที่เขารับประทาน” ศ.ดร.รวี อธิบายวิธีใช้นมโพรไบโอติกต้านฟันผุ พร้อมกับเผยว่ามีโครงการต้นแบบป้องกันฟันผุในศูนย์เด็กเล็กพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และปัตตานี ซึ่งมีเด็กเข้าร่วมประมาณ 400 คน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจจากที่ได้ติดตามผลการให้โพรไบโอติกต้านฟันผุตั้งแต่เด็ก พบว่าเด็กมีฟันที่แข็งแรงดี เว้นแต่เด็กที่ฟันผุอยู่แล้วที่ไม่ได้ผล
         โพรไบโอติกต้านฟันผุ สามารถผลิตได้ทั้งนมผง นมอัดเม็ด นมเปรี้ยว โยเกิร์ตและน้ำผลไม้ ซึ่งขณะนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชนที่สนใจแล้ว เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ต่อไป
           แม้ว่าปัญหาฟันผุไม่ได้คุกคามถึงชีวิต แต่ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในระยะยาว ดังนั้นวิธีการดีที่สุดคือต้องป้องกันก่อนที่ฟันจะผุเพราะถ้ารักษาสุขภาพฟันได้ดีตั้งแต่ต้น ปัญหาอื่นก็จะลดน้อยลงด้วย ซึ่งการคิดค้นโพรไบโอติกต้านฟันผุในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จในการหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้คนไทยห่างไกลจากโรคฟันฟุซึ่งที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
 


โพสเมื่อ: 2017-02-03

ผู้เข้าชม: 956


Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017