Articles
Categories :
“ความสวยงาม” ผลสะท้อนของพลังเลือดสารน้ำและของเหลวในร่างกาย
แพทย์แผนจีนมองว่าความสวยงามที่ปรากฏให้เห็นสู่ภายนอก สะท้อนถึงความสมบูรณ์และภาวะของเลือด พลังสารน้ำและของเหลวในร่างกาย

              อาหารที่รับประทานและอากาศที่หายใจเข้าสู่ร่างกาย ถูกนำไปใช้ในการเผาผลาญพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และถูกนำไปสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ขณะเดียวกันร่างกายก็จะขับถ่ายของเสียรวมถึงกากอาหารออกจากร่างกาย ซึ่งอาหารและอากาศที่นำสู่ร่างกายแพทย์แผนจีนมองว่าจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่า พลังชี่ เลือด สารน้ำ ของเหลว ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายเรา
             ดังนั้นอวัยวะภายใน เอ็น กระดูก เนื้อเยื่อ ผม ขน รวมถึงการไหลเวียนของพลังลมปราณทั่วร่างกาย จึงต้องอาศัยพลังเลือด ของเหลว และสารน้ำ เป็นตัวกำหนดทั้งในด้านโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย รวมถึงความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพโดยรวม
            เมื่อพูดถึงความงาม ดวงตาที่มีประกายมีชีวิตชีวา ผมที่ดกดำมีความนุ่มไม่แห้ง ใบหน้าที่มีเลือดฝาด กล้ามเนื้อที่เต่งตึงมีน้ำมีนวล ล้วนแสดงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายที่สมบูรณ์หรืสุขภาพที่ดีนั่นเอง

                                    


             คนที่ดูภายนอกไม่สวยงาม ดวงตาที่ไม่มีประกายไร้ชีวิตชีวา ผมที่แห้งบางไม่มีน้ำมีมวล ใบหน้าที่เหลืองซีด ขอบตาที่ดำคล้ำ ผิวหนังเหี่ยวย่น ใบหน้าที่เต็มไปด้วยสิวกระฝ้า ล้วนแสดงถึงความผิดปกติของพลังเลือด สารน้ำ และของเหลวในร่างกายทั้งสิ้น
            พลังชี่เป็นสิ่งที่ให้ความอบอุ่น และขับเคลื่อนเลือดสารน้ำและของเหลวไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าพื้นฐานของร่างกายไม่แข็งแรง เช่น เป็นคนที่อ่อนแอ หนาวง่าย เป็นโรคเรื้อรังนานๆ ย่อมไม่มีพลังขับเคลื่อนทำให้การสร้างเลือดและการกระจายของเหลวทั่วร่างกายติดขัดไปด้วย ซึ่งแน่นอนย่อมกระทบถึงรูปลักษณ์ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่สะท้อนความงามของร่างกาย
            ดังนั้นความงามที่แท้จริงจึงต้องสร้างจากภายในและบนพื้นฐานของสุขภาพที่ดี


โพสเมื่อ: 2016-11-04

ผู้เข้าชม: 402