Articles
Categories :
ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษาแพทย์
นอกจากจะทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นแพทย์ได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว “ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์” ยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญ นั่นก็คือการเป็นอาจารย์แพทย์ มาตั้งแต่ปี 2525 จวบจนเกษียณอายุราชการ

                ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้วศึกษาฝึกอบรมต่อจนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์และโรคติดเชื้อ จากนั้นก็ได้เริ่มชีวิตการเป็นอาจารย์แพทย์ จนเกษียณอายุราชการ ปัจจุบัน ศ.พญ.บุญมี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา
                ในด้านการสอน ศ.พญ.บุญมี หรือ อาจารย์บุญมี เน้นสอนให้ลูกศิษย์คิดเป็นโดยการตั้งคำถามเป็นระบบ แล้วให้ลูกศิษย์หาข้อมูลความรู้มาอธิบาย จึงเป็นการเรียนรู้ที่ลูกศิษย์ได้ทั้งวิชาความรู้ จริยธรรม และความเพียร ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ อาจารย์บุญมี ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดหาหนังสือ ตำรา ให้กับห้องสมุดของคณะแพทย์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
“ในบทบาทของการเป็นแพทย์ สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือการได้เห็นโรคหรือปัญหาผู้ป่วยบรรเทาเบาบางลง ส่วนการเป็นอาจารย์แพทย์ สิ่งที่ประทับใจก็คือการได้เห็นลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่นจบออกไปและได้ทำงานที่ตัวเองรัก เป็นแพทย์ที่ดีของประชาชน รู้สึกยินดีที่ได้เห็นลูกศิษย์แต่ละคนขึ้นมาอยู่ตรงจุดสูงสุดของตัวเอง เหมือนกับเราได้ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดและส่งเสริมให้เขาไปถึงจุดหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายในการทำงานของเราก็คือทำหน้าที่และงานของเราให้ดีที่สุด ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้รับอะไรตอบแทน”
                ไม่เพียงงานด้านการสอนเท่านั้น อาจารย์บุญมี ยังทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ จนเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ท่านติดตามผู้ป่วยทุกราย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และทำงานด้านวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในผู้ป่วยโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วย มีผลงานการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และที่น่าภูมิใจมากที่สุดคือการเป็นแพทย์คนแรกของโลกที่รายงานการติดเชื้อ Invasive Phythiosis ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย จึงถือเป็นแบบอย่างแพทย์ที่ดีไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ได้เห็น ได้สัมผัสและซึมซับสิ่งเหล่านี้  จึงไม่น่าแปลกใจที่“ศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์” ได้รับรางวัล แพทย์ดีเด่นแพทยสภา สาขาอาจารย์ ประจำปี 2557  
                “สิ่งที่อยากให้นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ๆ ยึดถือไว้เสมอ ดังพระราชดำรัสของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย คือ ความสำเร็จที่แท้จริงมิได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเพียงเพื่อรู้ แต่อยู่กับการนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ” ศ.พญ.บุญมี  สถาปัตยวงศ์ กล่าวทิ้งท้าย


โพสเมื่อ:

ผู้เข้าชม: 820


Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017