Articles
Categories :
“ฝังแร่” ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
“มะเร็งต่อมลูกหมาก” โรคของผู้ชายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 พบได้มากถึง 1 ใน 6 ของผู้ชายที่สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะทราบได้จากการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

นพ.วิรุณ โทณะวณิก สาขาความเชี่ยวชาญ รังสีแพทย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ให้ข้อมูลว่า สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด แต่น่าจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังนี้
- อายุ เพราะมะเร็งต่อมลูกหมากพบได้มากในผู้ชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
- มีประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคนี้มาก่อน มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้สูงกว่าคนทั่วไป
- คนที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้กว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่
- การรับประทานอาหารที่มีไขมันสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ติดมันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าปกติ

 
อาการทั่วไปของมะเร็งต่อมลูกหมาก
มีอาการปัสสาวะอ่อนแรง ปัสสาวะบ่อยหรือต้องปัสสาวะทันทีกลั้นไม่ได้  ปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน  ปัสสาวะลำบากหรือไม่สามารถปัสสาวะเองได้  มีอาการเจ็บขณะปัสสาวะ  อาจมีเลือดหรือหนองออกมาระหว่างปัสสาวะ และปวดหลังหรือปวดกระดูกอย่างต่อเนื่อง
 
แนวทางการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก
                การตรวจเพื่อให้ได้ผลในระยะเริ่มต้นมีความสำคัญมาก  เพราะสามารถรักษาหายขาดได้  โดยทั่วไปแล้วผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากโดยแพทย์เป็นประจำทุกปี หากมีประวัติญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ควรจะมารับการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากทุกปี ตั้งแต่อายุ 40 ขึ้นไป

ทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
                การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มแรกที่มะเร็งยังไม่แพร่กระจาย สามารถรักษาให้หายขาดได้ในหลายวิธีอาทิ เช่น  การผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออก   การฉายรังสีเข้าไปยังตำแหน่งที่เกิดมะเร็ง เป็นต้น
 
การฝังแร่ (Brachytherapy) ทางเลือกใหม่ ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
การฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก (Brachytherapy) เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษามะเร็งต่อมลูกมากในระยะเริ่มแรก ให้ผลการรักษาเท่าเทียมการผ่าตัด แต่มีข้อดีคือไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว จึงพบได้น้อยกว่าการผ่าตัด  ผู้ที่ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีโอกาสรักษาให้หายได้สูงถึง 85 - 90%  ผลจากการติดตามผู้ป่วยเป็นเวลาถึง 10 ปี พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ Brachytherapy สามารถดำเนินชีวิตได้ดีกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายแสง หรือด้วยการผ่าตัด
 

 
สอบถามและขอคำปรึกษาเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้ที่ Call Center 1609 หรือ 085-111-2095 หรือโทร 02-769-2900 ติดต่อแผนกทางเดินปัสสาวะ
 


โพสเมื่อ: 2018-02-17

ผู้เข้าชม: 1472