Articles
Categories :
รักษามะเร็งด้วยพันธุกรรมบำบัด (Gene Therapy)
เรามักได้ยินกันว่า มะเร็งเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ แต่ในปัจจุบันนักวงการแพทย์ได้ทำการศึกษาพบว่าแท้ที่จริง มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เรียกว่า การกลายพันธุ์ของยีน

              ร่างกายของมนุษย์  ในเซลล์หนึ่งเซลล์ประกอบด้วยยีนประมาณ 25,000 ชนิด ในจำนวนนี้มียีนที่เราสามารถศึกษาถึงหน้าที่การทำงานได้เพียง 4,000-10,000 ชนิด ซึ่งเป็นยีนที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งที่เราสามารถศึกษาค้นพบได้เพียงไม่กี่ร้อยชนิด ในเซลล์หนึ่งเซลล์ของร่างกายจะมียีนที่ทำหน้าที่ต่างๆ กันไปอย่างต่อเนื่องกัน  เพื่อให้เซลล์นั้นมีการแบ่งตัว มีการเจริญเติบโตและยังมียีนที่คอยควบคุมให้เซลล์นั้นหยุดการแบ่งตัว หยุดการเจริญเติบโต หรือควบคุมการตายของเซลล์ ซึ่งเป็นไปอย่างสมดุล
 
จากเซลล์ปกติกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็ง
                จากการศึกษายีนในเซลล์มะเร็งที่ได้จากก้อนเนื้อมะเร็งพบว่า ยีนเหล่านี้มีความผิดปกติหรือมีการกลายพันธุ์ไป กล่าวคือ เราสามารถตรวจพบได้ว่า จากการทำงานที่ผิดปกติไปนั้น เนื่องจากมีส่วนประกอบของยีนบางส่วนขาดหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือยีนมีการสร้างโปรตีน  ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของยีนนั้นๆมีมากกว่าปกติ เราสามารถตรวจพบได้ว่า เซลล์มะเร็งมียีนที่สามารถทำหน้าที่สร้างเส้นเลือดใหม่มาเลี้ยงตัวเองเพื่อให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้เองโดยร่างกายควบคุมไม่ได้ เรียกว่า VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) ซึ่งก็หมายความว่า เซลล์มะเร็งสามารถแบ่งตัว และเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้  ดังนั้น ถ้าหากเราสามารถตรวจหายีนที่มีความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้  เราก็จะสามารถรักษามะเร็งได้อย่างตรงเป้าหมาย และทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นด้วย โดยที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายในส่วนที่ไม่มีความผิดปกติส่วนอื่น ๆ
 
พันธุกรรรมบำบัด (Gene Therapy)
                Gene Therapy หรือ พันธุกรรมบำบัด คือ การรักษามะเร็งที่มุ่งเน้นไปยังยีนที่มีความผิดปกติอันเป็นต้นเหตุของเซลล์มะเร็ง โดยจะวิเคราะห์หาความผิดปกติของยีนในเซลล์มะเร็งก่อนแล้วให้การรักษาด้วยยาที่มีความจำเพาะต่อยีนที่ผิดปกตินั้น ๆ  การรักษาแบบพันธุกรรมบำบัดนี้แตกต่างจากการรักษาแบบวิธีเดิมคือ การใช้เคมีบำบัดหรือการทำคีโม  ซึ่งเป็นการใช้ยาฆ่าเซลล์มะเร็งทั้งร่างกายโดยไม่จำเพาะเจาะจง ซึ่งเซลล์ปกติในร่างกายจะถูกทำลายไปด้วย  การรักษาในรูปแบบของ Gene Therapy เป็นการให้ยารักษา เพื่อควบคุมการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ยาแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์อย่างจำเพาะเจาะจงที่ยีนที่ผิดปกติเท่านั้น   ทำให้ยาประเภทนี้มีผลข้างเคียงน้อยกว่า ผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกทรมาน ไม่มีอาการผมร่วง อาเจียน อ่อนเพลียเหมือนการทำคีโม ซึ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิต หรือทำกิจกรรมทำงานได้อย่างปกติ


                                       

 
กรณีศึกษาจากมะเร็งปอด
                มะเร็งปอดเป็นอุบัติการณ์ที่เซลล์ในปอดมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติและลุกลามรวมตัวกันเป็นกลุ่มเซลล์เนื้องอกที่มีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ (Tumor) ความรุนแรงของมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับการลุกลามแพร่กระจายตัวของเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลายอย่างตามมา เราพบว่า มะเร็งปอดจะมีความแตกต่างกันตามชนิดของเซลล์ที่เจริญเติบโตผิดปกติ และผลกระทบของเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติต่ออวัยวะการทำงานของปอดในแต่ละส่วน ส่งผลให้การรักษามีความแตกต่างตามชนิดของมะเร็งปอด
มะเร็งปอดมี 2 ชนิดที่พบมากในประเทศไทย คือ มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ตัวเล็ก (Non-small cell lung cancer; NSCLC) มะเร็งปอดชนิดนี้พบได้มากประมาณ 80% ของมะเร็งปอด แม้การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจะไม่รวดเร็วเท่ากับชนิดเซลล์ตัวเล็ก แต่ก็สามารถลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆได้เช่นกัน อีกชนิดหนึ่งคือ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก (Small cell lung cancer; SCLC) เป็นมะเร็งปอดชนิดที่พบได้ประมาณ 20% ของมะเร็งปอดทั้งหมด แต่เป็นชนิดที่มีความรุนแรงมาก โอกาสการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ มีมากถึง 70% เช่น อาจลุกลามไปที่กระดูก และสมอง เป็นต้น
 
เทคโนโลยีในการรักษา
                ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า (Molecular Biological Technology) ในการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนจากเซลล์มะเร็ง เพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งให้ตรงเป้าหมาย (Targeted Therapy) ซึ่งการรักษาวิธีนี้จะทำให้การรักษาโรคมะเร็งได้ผลดียิ่งขึ้น และยังไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติของร่างกายอีกด้วย
 
สอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร.02-769-2900 ต่อ 1133
 


Tag Keyword : พันธุกรรมบำบัด, มะเร็ง

โพสเมื่อ: 2016-08-04

ผู้เข้าชม: 2208