Articles
Categories :
สัญญาณเตือน...มะเร็งร้าย
หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมากมายจบชีวิตด้วยโรคมะเร็งนั้นก็เพราะกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคและกว่าจะมาพบแพทย์ ก็อยู่ในระยะท้ายๆ ของโรคและสายเกินจะเยียวยาแล้ว

             ปัจจุบัน “โรคมะเร็ง” นับว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี และหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมากมายจบชีวิตด้วยโรคมะเร็งนั้นก็เพราะกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคและกว่าจะมาพบแพทย์ ก็อยู่ในระยะท้ายๆ ของโรคและสายเกินจะเยียวยาแล้ว
             แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วโรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบในระยะเริ่มแรก          ซึ่งเรื่องนี้ นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้ข้อมูลว่า ในการรักษาโรคมะเร็งนั้น ถ้าเรายิ่งสามารถวินิจฉัยได้เร็วตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ผลการรักษาก็ย่อมดีกว่า และมะเร็งบางชนิดก็สามารถหายขาดได้ ซึ่งในการตรวจวินิจฉัยนั้นจะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ การตรวจคัดกรองมะเร็ง และตรวจเมื่อเริ่มมีอาการ
             การตรวจคัดกรองมะเร็ง หมายความว่าไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการ แต่สามารถตรวจคัดกรองหรือตรวจวินิจฉัยได้ตั้งแต่ที่มะเร็งยังไม่ทำให้เกิดอาการใดๆ ซึ่งอาจจะตรวจได้ในมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก เราสามารถจะตรวจภายในได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ แบบนี้เรียกว่าการตรวจคัดกรองมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ(ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีหรือตับแข็ง) ที่สามารถตรวจคัดกรองตั้งแต่ยังไม่มีอาการได้ ซึ่งการตรวจคัดกรองนี้เรียกว่าแทบจะครอบคลุมมะเร็งเกือบทุกชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย ที่พบว่า ในเพศชายอันดับ 1.มะเร็งตับและท่อน้ำดี 2. มะเร็งปอด 3. มะเร็งลำไส้ ส่วนในเพศหญิงอันดับ 1.มะเร็งเต้านม 2.มะเร็งปากมดลูก 3.มะเร็งตับและท่อน้ำดี
             ส่วน การตรวจเมื่อเริ่มมีอาการ หรือมีสัญญาณเตือนที่เริ่มสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่นั้น ถ้าตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้นๆ การรักษาก็จะง่ายกว่าและมีโอกาสที่จะหายขาดมากกว่า แต่เนื่องจากมะเร็งในปัจจุบันนั้นมีเป็นร้อยชนิด ดังนั้นสัญญาณอันตรายของมะเร็ง จึงสามารถแยกได้เป็น 2 แบบคือ
             1. อาการทั่วไป ซึ่งชวนให้สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ, มีอาการปวดแบบเรื้อรัง ปวดจนรบกวนชีวิตประจำวัน, มีไข้เรื้อรัง, มีอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ
             2. อาการเฉพาะ ต้องแยกเป็นมะเร็งแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น
              - มะเร็งเต้านม สัญญาณอันตรายคือ คลำได้ก้อนที่เต้านม, มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลซึมออกจากหัวนม ซึ่งต้องมีการตรวจวินิจฉัยต่อไปว่าก้อนที่พบนั้นใช่มะเร็งหรือไม่อย่างไร
             - มะเร็งปากมดลูก จะมาด้วยอาการเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือมีตกขาวผิดปกติ
             - มะเร็งตับและท่อน้ำดี ก็จะมาด้วยอาการจุกแน่นท้องตรงชายโครงด้านขวา ร่วมกับมีอาการของภาวะดีซ่าน หรือตัวเหลืองตาเหลือง เนื่องจากก้อนมะเร็งนั้นไปกดเบียดท่อน้ำดี    
- มะเร็งปอด ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการไอเรื้อรัง หรือไอเป็นเลือด บางรายอาจมีอาการเหนื่อยผิดปกติ 
             - มะเร็งลำไส้ใหญ่ จะมาด้วยอาการขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด หรือมีอาการปวดเบ่งถ่ายตลอดเวลา
              จริงๆ แล้วต้องบอกว่ามะเร็งส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้ และอีกส่วนหนึ่งเราสามารถตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้ และสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สิ่งสำคัญก็คือเราสามารถป้องกันมะเร็งได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง เช่น การงดสูบบุหรี่และดื่มสุรา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไป และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ เช่น การเปลี่ยนคู่นอนหลายคน เป็นต้น นอกจากนี้ควรมาตรวจคัดกรองมะเร็งที่พบบ่อยตามอายุ โดยเฉพาะหลังอายุ 40 - 50 ปี และถ้าเริ่มสังเกตได้ว่ามีอาการผิดปกติที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร เช่น น้ำหนักลดแบบไม่ทราบสาเหตุ มีอาการปวด มีไข้เรื้อรัง หรือถ่ายผิดปกติ ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบพบแพทย์เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้   


Tag Keyword : มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้

โพสเมื่อ: 2016-07-05

ผู้เข้าชม: 2517