Articles
Categories :
เบาหวานอย่าเบาใจ...ปล่อยให้ขึ้นตาอาจบอดได้
กรมการแพทย์ เผย โรคเบาหวานขึ้นตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานเรื้อรัง หากผู้ป่วยไม่ควบคุมโรค และไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควรอาจทำให้ลุกลามจนถึงขั้นตาบอดได้

            นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเบาหวานขึ้นตา เป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินานหลายปีจะทำให้เส้นเลือดฝอยทั่วร่างกายเปลี่ยนแปลงไป เช่น ที่ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาผิดปกติ มีเม็ดเลือดน้ำเหลืองและไขมันซึมออกมาในจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาบวมขาดออกซิเจน เมื่อเป็นเช่นนี้นานๆ จะทำให้เส้น เลือดงอกใหม่มีเลือดออกง่าย น้ำวุ้นตาขุ่นมัว จอประสาทตาลอกและทำให้ตาบอดในที่สุด ซึ่งโอกาสการเกิดโรคเบาหวาน ขึ้นตาจะเป็นไปตามระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน เช่น เป็นโรคเบาหวานนาน 10 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ ประมาณ 10% เป็นโรคเบาหวานนาน 15 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 50% และเป็นโรคเบาหวานนาน 25 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 80-90% เนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตา เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่แสดงอาการในช่วงแรก
            ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขึ้นตาตามช่วงอายุ หากผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุ 30 ปีหรือน้อยกว่า ควรได้รับการตรวจครั้ง แรกหลังจาก 5 ปีที่พบว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานควรรับการตรวจเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และผู้ที่ตั้งครรภ์ควรรับการตรวจทุก 3 เดือน จนกว่าจะคลอดบุตร นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเส้นเลือดและความดันโลหิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นตา
            การรักษาโรคเบาหวานขึ้นตาในระยะแรกต้องมาตรวจตาตามที่แพทย์นัด หากพบความผิดปกติแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการรักษาด้วยการฉายเลเซอร์หรือการผ่าตัดจะทำเมื่อจอประสาทตามีความผิดปกติมานานและมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น ผลการรักษาจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย โรคเบาหวานและที่สำคัญคือ ความผิดปกติของตาก่อนรับการรักษาว่าเป็นมากน้อยระดับใด
            นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกรายจำเป็นต้องรับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เนื่องจากระยะแรกของโรคอาจไม่มีอาการแสดงใดๆ นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดแล้วต้องรักษาสุขภาพ ควบคุมความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เลือกทานอาหารที่มี ประโยชน์เน้นรับประทานประเภทผักใบ เช่น ผักกาดขาว คื่นฉ่าย ตำลึง คะน้า หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวานขึ้นตาได้


โพสเมื่อ: 2016-06-13

ผู้เข้าชม: 1453