Articles
Categories :
ถึงมือหมอไวช่วยให้ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต
อธิบดีกรมการแพทย์เผย โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คร่าชีวิตคนไทยชั่วโมงละ 3 คน และ มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

              นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต อัมพฤกษ์เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความพิการทุพพลภาพ
              โรคหลอดเลือดสมองเกิดจาก ภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้เกิดอาการชาที่ใบหน้า ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใดเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงจากข้อมูลสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและในทุก 1 ชั่วโมง จะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคหลอด เลือดสมองประมาณ 3 คน ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 500,000 คน ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองจะมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 20 ส่วนผู้ป่วยที่รอดชีวิตร้อยละ 30 จะมีความพิการต้องอาศัยความ ช่วยเหลือจากผู้อื่นในการทำกิจวัตรประจำวันตลอดชีวิต อีกร้อยละ 50 จะมีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่หายเป็นปกติ
              โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือโรคหลอดเลือดสมอง แตกและโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ซึ่งอาการเตือนที่เป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ พูดไม่ออก ไม่เข้าใจ หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด แขน ขา หรือหน้าอ่อนแรง ชา หรือขยับไม่ได้ทันทีทันใด ตา ข้างใดข้างหนึ่งมัว หรือมองไม่เห็น เห็นภาพซ้อนหรือมีอาการคล้ายม่านบังตาแบบฉับพลัน ปวดศีรษะรุนแรง ฉับพลันชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน งุนงง เวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัว
              หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์โดยด่วน แม้อาการดีขึ้นก็ควรมาพบแพทย์โดยเร็วเพราะจะช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็น ปกติหรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง และปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ความเครียด โรคอ้วน ดื่มเหล้าเบียร์มากๆ ขาดการออก กำลังกาย เป็นต้น โรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้โดยการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ คุมน้ำหนักอย่าให้อ้วน ลดการรับประทานอาหารเค็ม หวาน มัน เพิ่มผักผลไม้ งดสูบบุหรี่ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หากมีปัจจัยเสี่ยงต้องรักษาและพบแพทย์สม่ำเสมอห้ามหยุดยา เองโดยเด็ดขาด ซึ่งผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วจะมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกมากกว่าคนปกติ
              อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิด ความรุนแรง และระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการ หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร็วเท่าใดความพิการและอัตราการเสียชีวิตก็จะ ลดลงมากเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วก็ควรรับการรักษาและ ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วย
 


โพสเมื่อ: 2016-06-10

ผู้เข้าชม: 879