Articles
Categories :
มาสร้างสภาวะสมดุลจุลินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดีกันเถอะ
ปัจจุบัน คนไทยมีการใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะหรือเรียกสั้นๆว่ายาฆ่าเชื้อ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยที่หารู้ไม่ว่า ยานี้มีผลข้างเคียงหลายอย่าง

             ผลข้างเคียง ร้ายที่สุดคือทำให้เชื้อโรคดื้อยา อีกทั้งยาฆ่าเชื้อยังไปทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ซึ่งอาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร ส่งผลให้การสร้าง และ/หรือ การดูดซึมวิตามินบางกลุ่มสูญเสียไป เช่น วิตามิน เค เป็นต้น อีกทั้งเมื่อยาไปทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งพบมากในระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้ ส่งผลให้เกิดภาวะจุลินทรีย์ไม่สมดุล ก็จะก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ผื่นคัน ลมพิษ และโรคอื่นๆตามมาได้
            และเมื่อกล่าวถึงจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในร่างกายคนเรานั้น  ส่วนใหญ่จะหมายถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
            จุลินทรีย์สุขภาพหรือโพรไบโอติก (Probiotic) เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยย่อยอาหาร สร้างวิตามิน และความต้านทานให้แก่ร่างกาย
             จุลินทรีย์ก่อโรค เป็นจุลินทรีย์ที่ร่างกายไม่ต้องการซึ่งในสภาวะปกติในคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้น จุลินทรีย์ทั้งสองประเภทจะอยู่ในสภาวะสมดุลกล่าวคือ จุลินทรีย์สุขภาพหรือโพรไบโอติกจะมีจำนวนมากกว่าจุลินทรีย์ก่อโรค
             โดยจุลินทรีย์สุขภาพหรือโพรไบโอติก (Probiotic)  ทำหน้าที่เสมือนทหารยามที่เฝ้าดูแลป้องกันและควบคุมไม่ให้เชื้อก่อโรครุกลํ้าเข้าสู่ผิวลำไส้ได้ โดยการแย่งอาหารจุลินทรีย์ก่อโรคทำให้จุลินทรีย์ก่อโรคไม่อาจแบ่งตัวเพิ่มปริมาณได้ และยังปล่อยนํ้าย่อยและสารที่มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะออกมากำจัดจุลินทรีย์ก่อโรค ทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ นอกจากนั้นยังช่วยในการย่อยอาหาร และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงช่วยลดอาการแพ้โปรตีนนมวัวได้


                                

             โพรไบโอติกหรือจุลินทรีย์สุขภาพนี้มีหลายชนิดด้วยกันโดยพบมากอยู่ในนมแม่ นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต โดยมันจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีอาหาร ซึ่งอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพหรือโพรไบโอติก ก็คือ พรีไบโอติก (Prebiotic) ซึ่งเป็นใยอาหารจากธรรมชาติหลายๆชนิด เช่น กล้วย ถั่ว หัวหอม กระเทียม ธัญพืชหลายๆชนิด ที่ย่อยไม่หมดที่ลำไส้ส่วนบนและสามารถผ่านไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อเป็นอาหารของโพรไบโอติก ทำให้โพรไบโอติกเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณมากขึ้น ส่งผลต่อการรักษาสมดุลในระบบนิเวศของทางเดินอาหาร
              ปัจจุบันมีการสกัดเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพที่มีประโยชน์ออกมาในรูปแบบอาหารเสริม เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทาน  รวมทั้งการรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมจะทำให้ได้รับเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพได้โดยตรงและรวดเร็ว โดยผ่านกระบวนการดูดซึมของร่างกาย ซึ่งจะทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปรับสมดุล เพราะเมื่อร่างกายโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพอยู่เป็นจำนวนมาก มันจะเข้าไปทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อโรค อันส่งผลให้อาการท้องผูก ท้องเสีย ที่เกิดจากการไม่สมดุลของจุลินทรีย์หมดไป รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาภาวะไม่ทนต่อแลคโตสในนมวัวได้ อีกทั้งยังปกป้องเยื่อบุทางเดินอาหาร ยับยั้งเชื้อก่อโรคได้อย่างดี อันจะช่วยให้เกิดภาวะสมดุลของจุลินทรีย์และส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมที่ดีนั่นเอง
               และจากความเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ยาหลายประเภท ที่มีการใช้อย่างเกินจำเป็น ยาหลายชนิดมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ดูเหมือนไม่ร้ายแรง แต่กลับเป็นปัญหาเรื้อรัง ทำให้โรคหลายๆโรค รักษาอย่างไรก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ดังนั้นการหันมาใส่ใจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ด้วยการสร้างสภาวะสมดุลจุลินทรีย์ น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคเรื้อรังหลายๆโรคได้


โพสเมื่อ: 2016-11-11

ผู้เข้าชม: 1253