Articles
Categories :
องค์การเภสัชฯ และกรมการแพทย์ หนุนวิจัยสมุนไพรรักษามะเร็ง
องค์การเภสัชกรรม และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ยาจากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

            อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรไทยและทั่วโลก  ปัจจุบันพบจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง การรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดเป็นวิธี  ที่มีประสิทธิผลที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายจากโรค แต่พบว่าเมื่อใช้เคมีบำบัดต่อเนื่องมักทำให้   มีผลข้างเคียงกับร่างกายและดื้อยาเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งปฏิเสธการรักษา หันไปบริโภคยาสมุนไพรหรือ ใช้ผสมผสานควบคู่กับเคมีบำบัดแทนซึ่งสมุนไพรดังกล่าว ไม่มีข้อมูลทางเภสัชวิทยารองรับ ดังนั้นการแก้ไขปัญหา คือ การนำยาสมุนไพรไทยเข้าสู่ขบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้เภสัชภัณฑ์ยาสมุนไพรที่มีประสิทธิผล ปลอดภัยและได้มาตรฐานสำหรับผู้ป่วย

            ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า สถาบันมะเร็งฯได้จัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยเพื่อการป้องกัน บำบัดรักษาและ/หรือผสมผสานการรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วย โดยวิจัยสมุนไพรไทย พืชผักผลไม้พื้นบ้านที่มีผลในการป้องกัน และออกฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เช่น สะเดา ขี้เหล็ก ยอ มะรุม ขมิ้น ขิง ฯลฯ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการคัดเลือกสมุนไพรที่นำมาวิจัย ทดสอบคุณสมบัติการออกฤทธิ์ป้องกัน ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง กลไกการออกฤทธิ์ของยา รวมถึงความเป็นพิษของสมุนไพรที่ควรระวัง ขณะนี้ได้ต่อยอดไปสู่การวิจัยยาสมุนไพรทางคลินิก เพื่อการป้องกันและเสริมฤทธิ์ การบำบัดรักษา ลดอาการไม่พึงประสงค์และการดื้อยาจากการเคมีบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้ตรวจวิเคราะห์สิ่งปลอมปนในยาสมุนไพรรูปแบบต่างๆ เช่น  สารสเตอรอยด์ที่ปลอมปนในยาเม็ด ยาลูกกลอนที่ผู้ป่วยนิยมใช้ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยมะเร็ง ญาติและประชาชนทั่วไปในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากสมุนไพรมากที่สุด
 
            ด้านผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวด้วยว่า องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการผลิตเภสัชภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับ การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิต ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐาน GMP ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับอุตสาหกรรม
            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์และสถาบันวิจัยและพัฒนา  องค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมประสาน ความร่วมมือทางวิชาการและความพร้อมของแต่ละองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ยาจากสมุนไพรไทย เพื่อการป้องกัน รักษาและผสมผสานกับการรักษาโรคมะเร็งทางคลินิก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา “ยาใหม่” จากสมุนไพรไทยให้เป็นเภสัชภัณฑ์ยาที่มีประสิทธิผล มีมาตรฐาน และมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ  อย่างครบวงจร สำหรับใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป


โพสเมื่อ:

ผู้เข้าชม: 1143