Articles
Categories :
โปรตีนซีดีเค 4/6 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเต้านม
ไฟเซอร์ ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมยาคุณภาพของโลก เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งเต้านมในระยะลุกลามและแพร่กระจาย

      โดยยาดังกล่าวเป็นทางเลือกใหม่ให้กับแพทย์ เพื่อใช้ควบคู่กับการให้ยาต้านฮอร์โมนที่ยับยั้งสัญญาณที่ทำให้เซลล์เจริญเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายชนิด มีผลการตรวจตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก (HR+) และมีผลการตรวจตัวรับเฮอร์ทูเป็นลบ (HER2-)

    มะเร็งเต้านม เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก และเป็น 1 ใน 3 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ในผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 1.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2551 และในประเทศไทย พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่สูงถึง 10,193 ราย หรือคิดเป็นอัตราส่วน 28.6 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2551 โดยพบมากในผู้หญิงไทยในช่วงอายุ 45-50 ปีมะเร็งเต้านมเริ่มจากพัฒนาการของเซลล์ที่ผิดปกติในเนื้อเยื่อเต้านม โดยมะเร็งนั้นอาจจะอยู่เฉพาะที่บริเวณเต้านม หรือ แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย หลังการตรวจพบในครั้งแรกพบว่าร้อยละ 30 ของมะเร็งเต้านมจะมีการแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

     นวัตกรรมใหม่นี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของไฟเซอร์ เนื่องจากยาชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกับ Letrozole สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับการรักษาโดยให้ Letrozole เพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้
     รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “มะเร็งเต้านมเป็น 1 ใน 3 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต พบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในหญิงไทย และจากสถิติพบว่าผู้ป่วย 1 ใน 3 จะเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ทุก 3 ชั่วโมง พบ 1-2 ราย และมีการคาดการณ์ว่าในอีก 8 ปี ข้างหน้า อุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 โดยมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีอายุ 55 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันพบว่าผู้หญิงอายุน้อยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ “ไขมัน” เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งเต้านม” ด้าน แพทย์หญิง คิมเบอร์ลีย์ ลินน์ แบล็คเวลล์ หนึ่งในวิทยากรรับเชิญในงานเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ได้ให้ความเห็นว่า “การรักษามะเร็งเต้านมด้วยเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงกับคนไข้มาก นวัตกรรมใหม่จากไฟเซอร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจมาทดแทนการให้เคมีบำบัดในอนาคต โดยยาดังกล่าวเป็นยาที่ใช้รับประทานทำให้ผู้ป่วยสะดวกมากขึ้น  ซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความเข้าใจของไฟเซอร์เกี่ยวกับชีววิทยาของมะเร็งทำให้สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการด้านการรักษาใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทั้งแพทย์ผู้ให้การรักษาและผู้ป่วยอีกด้วย”
     บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่างๆ และการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม และความต้องการในการเข้าถึงการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมทั่วโลก
     แผนกมะเร็งวิทยาของไฟเซอร์สร้างสรรค์นวัตกรรมยาในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของไฟเซอร์ด้านการวิจัย และวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอยารักษาโรคที่มีนัยสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย


โพสเมื่อ: 2017-11-17

ผู้เข้าชม: 1108