Articles
Categories :
อภ. ต้อนรับ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ในการประชุมหารือแนวทางเพื่อใช้ในการสาธารณสุข

       นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์เภสัชกรรม ให้การต้อนรับ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการประชุมหารือแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตยาและการกระจายยา เพื่อใช้ในการสาธารณสุขในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่องค์การเภสัชกรรม 
                                    
                                    


โพสเมื่อ: 2017-06-09

ผู้เข้าชม: 640