Articles
Categories :
คำว่า “แค่มวนเดียว..ไม่ตาย” สูญเสียไป เท่าไหร่แล้ว?
“แค่มวนเดียว ไม่ตาย” ประโยคคุ้นหูที่เรามักได้ยินได้ฟังจากเหล่าสิงห์อมควันทั้งหลาย...แต่ทราบหรือไม่ว่า คนที่สูบบุหรี่แค่วันละหนึ่งมวน มีอันตรายไม่ต่างจากคนที่สูบบุหรี่วันละ 20 มวน

 
 
          ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่วิเคราะห์รายงานวิจัย 141 ชิ้น จาก 21 ประเทศ ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ค.ศ.1946 - 2015 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในผู้สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน ห้ามวน หรือยี่สิบมวน พบว่า คนที่สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน มีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบตัน คิดเป็นร้อยละ 40 – 50 ของการเกิดโรคทั้งสอง ในคนที่สูบบุหรี่วันละยี่สิบมวน
        คณะผู้วิจัย สรุปว่างานวิจัยนี้หักล้างความเชื่อผิดๆ  ของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่า การสูบบุหรี่เพียงวันละไม่กี่มวนมีอันตรายน้อย หรือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า มีคนไทยเกือบ 6 ล้านคน ที่จัดอยู่ในคนที่สูบบุหรี่ไม่จัด ส่วนใหญ่หากจะเลิกสูบบุหรี่ มีโอกาสเลิกได้สูง เนื่องจากเสพติดนิโคตินไม่มาก แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่คิดเลิกเพราะมีความเชื่อว่า การสูบน้อยๆ ไม่เป็นไร ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันเผยแพร่ความจริงที่ว่า ไม่มีระดับที่ปลอดภัยแม้จะสูบเพียงวันละมวนเดียว จากการสำรวจที่ทำอย่างละเอียดที่สุดเมื่อ พ.ศ.2554 พบว่าในจำนวนคนไทย 13 ล้านคนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 21.2 หรือ 2.75  ล้านคน ที่สูบบุหรี่วันละน้อยกว่า 5 มวน และร้อยละ 23.8 หรือ 3 ล้านคนที่สูบวันละ 5 - 9  มวน ซึ่งผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ทุกคนก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

           ดังนั้น แค่มวนเดียว!!  ก็ตายได้ อย่าชะล่าใจ 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


Tag Keyword : โรคเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, สูบบุหรี่, ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ

โพสเมื่อ: 2018-02-05

ผู้เข้าชม: 842