Articles
Categories :
ทันตแพทย์ เวสเทิร์น เด่นวิชาชีพและเทคโนโลยี ตะหนักปัญหาขาดแคลนทันตแพทย์ในสังคมไทย
หากจะกล่าวถึงอาชีพที่สำคัญกับประชากรทุกคนในเรื่องทันตสุขภาพนั้น คงเป็นอาชีพไหนไม่ได้นอกจาก “ทันตแพทย์” ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทันตแพทย์เพียง 15,000 คนต่อประชากร 70 ล้านคนเท่านั้น

     ระหว่างทันตแพทย์กับประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 5,000 คน ด้วยเป้าหมายที่ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจะผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของประชากรไทย ทำให้เป็นการช่วยลดการขาดแคลนทันตแพทย์ได้และสังคมจะได้รับการรักษาดูแลอย่างทั่วถึงอีกด้วย 
     รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เล่าถึงความสำคัญของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เนื่องจากครบรอบ 9 ปี ได้กล่าวว่า คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็น 1 ใน 2 แห่งของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ผลิตทันตแพทย์ที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของจำนวนประชากรไทย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นยังเป็น 1 ใน 3 ที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับทางคณะทันตแพทย์ศาสตร์ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมาก เราใช้การลงทุนไปเกือบ 2,000 ล้านบาท เราเปิดสอนตามความต้องการของประเทศจริงๆ บัณฑิตในสาขาเหล่านี้จบการศึกษาไปแล้วจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ผู้ที่เข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1. ทุกคนจะมีงานทำ 2. มีเงินเดือนมีรายได้ที่เหมาะสม นั่นคือความชัดเจนว่าสาขาที่เราเปิดสอนเป็นความต้องการของประเทศ
                       
     ศ.กิตติคุณทพ.วินัย ศิริจิตร คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ได้กล่าวอีกด้วยว่า ผมขออนุญาตเรียนอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชดำรัสว่า ทันตแพทย์ คือ แพทย์ช่องปาก ในปัจจุบันหมอฟันไม่ได้ดูแลรักษาเฉพาะฟันอย่างเดียว จะต้องดูเหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม ต่อมน้ำลาย และอื่นๆ ที่อยู่ในช่อง รวมทั้งต่อมทอมซิลด้วย การเรียนทันตแพทย์นับว่าเป็นเรื่องยากพอๆ กับแพทย์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ในช่องปากจะต้องรู้ดีกว่าใคร ทันตแพทย์เราเรียนรู้ทุกอย่างคล้ายๆ กับวิชาแพทย์ โดยเฉพาะ 2 ปีแรก เราต้องเรียนจากอาจารย์ใหญ่ เรียนพื้นฐานของฟัน การทำฟันต่างๆ อุดฟัน ถอนฟัน จากศีรษะเทียมก่อนที่จะไปทำในผู้ป่วยจริง เมื่อก่อนเรามีความคิดว่าคนที่จะเป็นทันตแพทย์ต้องมีทักษะมีฝีมือ แต่ปัจจุบันนี้ใครมีก็ถือว่าดี ถ้ามีไม่มากเทคโนโลยีก็เข้ามาทำแทนได้ อย่างเช่น เมื่อก่อนคนที่จะถอนฟันได้ต้องเป็นคนล่ำสันมีแรง แต่ปัจจุบันไม่จำเป็น คนที่มีเอวบางร่างน้อยก็ทำได้ เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีคนสนใจเรียนทันตแพทย์ค่อนข้างมาก เพราะคนคิดว่าทันตแพทย์เป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องอยู่เวร ไม่ต้องรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินมากกว่า แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ มันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้อง เราได้ให้ความรู้แก่นิสิตที่มาเรียน จบไปแล้วก็สามารถทำได้ทุกอย่าง เขาจะมีความรู้มีทักษะที่ดีพอสมควรกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นรัฐบาล อาจารย์ผู้สอนที่นี่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพดีจากสถาบันชั้นนำของประเทศ อาจารย์ประจำจำนวน 52 คน ผู้เชี่ยวชาญนอกสถาบันประมาณ 30 คน โดยสรุปแล้วก็คือ ผู้ที่จบการศึกษาได้นั้นต้องมีความรู้ว่าเข็มฉีดยาหรือมีดใช้ให้ถูกต้องอย่างไร ถ้าไม่มีความรู้จริงเราไม่ให้จบการศึกษา เพราะจะเป็นอันตรายได้  การปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยกับคนมันยากมาก ใครที่มาเรียนทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นต้องจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ
     ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล รองคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ด้านทันตแพทย์ปัจจุบันหรือในอนาคตดิจิทัลเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ทางมหาวิทยาลัยได้นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนนิสิต สิ่งที่แตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นก็คือ การเรียนการสอนเราเน้นที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ได้วุฒิปริญญาเอกจะมีจำนวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น เราสอนให้เด็กคิดถึงอนาคตไม่ได้สอนแค่ปัจจุบัน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่มาสอนหลายๆ ท่าน จะอธิบายโดยพื้นฐานว่า ในอดีตของทันตแพทย์สาขานี้ ปัจจุบันที่อาจารย์สอน และอนาคตที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร เมื่อนักศึกษารู้พื้นฐานแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับอะไรต่างๆ ได้ อุปกรณ์เครื่องมือที่นี่ค่อนข้างทันสมัย อย่างเช่น ของมหาวิทยาลัยอื่นจะเป็นยูนิตที่ติดอยู่กับโต๊ะ แต่ที่นี่เป็นยูนิตทั้งตัว และนำศีรษะปลอมมาติดตั้งที่ยูนิต การใช้งานหรือฟังก์ชันต่างๆ เหมือนกับนั่งทำที่ยูนิตจริงๆ และการถ่ายภาพที่ห้องเอกซเรย์เราสามารถไปเปิดตัวภาพเอกซเรย์ได้ที่โต๊ะทำฟัน มีซอฟต์แวร์ที่จะขยายภาพให้เห็นชัดเจน จุดเด่นที่อยากให้มองก็คือ ทำอย่างไรที่จะให้การศึกษาแก่นักศึกษาของเราให้ได้ดีที่สุด สิ่งที่ภูมิใจก็คือ ทุกคนที่จบการศึกษาไปเพียงแค่ 1 เดือนแรกก็ได้งานทำกันทุกคน หลังจากที่บัณฑิตได้จบการศึกษาไปก็ได้มีการติดตามว่า ได้ทำงานที่ไหนบ้าง เท่าที่เราทราบก็จะทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงไปเป็นเจ้าของกิจการ ไปทำคลินิกของที่อื่นบ้าง สำหรับการศึกษาทันตแพทยสภาได้กำหนดให้ในแต่ละมหาวิทยาลัยรับจำนวนนิสิตได้เท่าไหร่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นรับได้ไม่เกิน 80 คนต่อไป จากที่คณบดีได้เรียนไปว่า วิชาทันตแพทย์ไม่ได้เรียนแค่เพียงช่องปากอย่างเดียว อย่างเช่น คนที่จะเป็นทันตแพทย์จัดฟันก็ต้องไปเรียนต่ออย่างน้อย 3 – 5 ปี ถึงจะจบมาเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นได้ ในส่วนของทันตแพทย์จะมีทั้งหมด 14 สาขา บ้านเราใน 1 ปี การผลิตทันตแพทย์จัดฟันผลิตได้ไม่เกิน 10 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดอยู่ในขนาดนี้ ทันตแพทยสภาจึงมองว่าการผลิตบัณฑิตวุฒิการศึกษาปริญญาตรีโดยทั่วไปคิดว่าเพียงพอ แต่ควรไปผลักดันให้ผลิตในด้านหลังปริญญาตรีขึ้นมาแทน
             
     นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทันตแพทย์แล้ว คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นยังได้เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นสถานพยาบาลที่มีเฉพาะผู้ป่วยนอกไม่มีการค้างคืน มีประชาชนเข้าใช้บริการวันละกว่า 1,000 คน ซึ่งทางคลินิกก็มีแผนที่จะขยายการบริการเพื่อรองรับงานด้านการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่สังคมในอนาคตด้วย ดังนั้นทันตแพทย์นอกจากจะต้องมีคุณภาพแล้ว ทันตแพทย์ก็ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการรักษาประชาชนควบคู่กันไป

"ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง พร้อมกับการมีทันตสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีขึ้นด้วย"

 


โพสเมื่อ: 2017-12-22

ผู้เข้าชม: 254