Articles
Categories :
เสริมเกราะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้น ก่อนมหัตภัยเงียบ “โรคไข้เลือดออก” ระบาด
ไม่ว่าที่ไหน ไม่ว่าฤดูไหน เพียงแค่มีน้ำขังก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “ยุงลาย” พาหะนำโรคไข้เลือดออกที่พรากชีวิตประชากรโลกไปเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ควรประมาท

       นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า  “ที่เราเข้าใจกันว่าโรคไข้เลือดออกจะมาพร้อมกับฤดูฝน ที่มีแหล่งน้ำขัง แต่จริงๆ แล้วเราคิดผิด ในความเป็นจริงโรคไข้เลือดออกสามารถเป็นได้ทุกฤดูกาล ขอเพียงมีแหล่งน้ำขังที่สะอาดก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ แต่ในฤดูฝนมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะปริมาณน้ำมากทำให้เกิดแหล่งน้ำขังในหลายพื้นที่ ส่วนกลุ่มอายุที่พบว่าเป็นไข้เลือดออกมากที่สุด คือ กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10 – 14 ปี และกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออก คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี  ผู้สูงอายุ คนท้อง คนอ้วน หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเลือดซึ่งผู้ป่วยที่เข้าข่ายความเสี่ยงนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์พยาบาลที่มีประสบการณ์เท่านั้น”
                              
                                   (นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา)    (แพทย์หญิงปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์)
      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในฐานะโรงพยาบาลของ กระทรวงสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญดูแลรักษาโรคเด็กที่มีความซับซ้อน เด็กป่วยถูกส่งต่อมาจากทั่วประเทศ ได้ทำแนวทางการวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการยอมรับในระดับโลกจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น WHO Collaboration Center ด้านการดูแลรักษาไข้เลือดออก และได้นำแนวทางและวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ ไปเผยแพร่ ซึ่งสามารถช่วยเหลือและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยไข้เลือดออกลงได้อย่างมากในหลายๆ ประเทศ

                    
      ล่าสุดได้มีการเผยแพร่นโยบายความรู้เรื่องวิธีการป้องกันและรู้ทันเรื่องโรคไข้เลือดออก แก่แม่และเด็ก แพทย์หญิงปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้ 3 ขั้นตอน เหมือนกับการสร้างเกราะ 3 ชั้น เกราะคุ้มกันที่ 1 นั้น ปัจจุบันมีแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแนะนำให้ฉีดในเด็กอายุตั้งแต่ 9 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 45 ปี เนื่องจากประเทศไทยมีไข้เลือดออกระบาดเกือบทุกปี ดังนั้นผู้ที่มีอายุเกิน 9 ปี สามารถฉีดวัคซีนได้ตามคำแนะนำของแพทย์ เกราะคุ้มกันที่ 2 คือ การช่วยกันกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เกราะคุ้มกันที่ 3 คือการไปพบแพทย์เมื่อป่วย เป็นไข้ ควรติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์”
        สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเด็กหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สามารถปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านไข้เลือดออก บริการตรวจ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือติดต่อโทร. 1415 ต่อ 3904
 


Tag Keyword : โรคไข้เลือดออก, ยุงลาย, น้ำขัง

โพสเมื่อ: 2017-02-17

ผู้เข้าชม: 1199


Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017