Articles
Categories :
เสริมเกราะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้น ก่อนมหัตภัยเงียบ “โรคไข้เลือดออก” ระบาด
ไม่ว่าที่ไหน ไม่ว่าฤดูไหน เพียงแค่มีน้ำขังก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “ยุงลาย” พาหะนำโรคไข้เลือดออกที่พรากชีวิตประชากรโลกไปเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ควรประมาท

       นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า  “ที่เราเข้าใจกันว่าโรคไข้เลือดออกจะมาพร้อมกับฤดูฝน ที่มีแหล่งน้ำขัง แต่จริงๆ แล้วเราคิดผิด ในความเป็นจริงโรคไข้เลือดออกสามารถเป็นได้ทุกฤดูกาล ขอเพียงมีแหล่งน้ำขังที่สะอาดก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ แต่ในฤดูฝนมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะปริมาณน้ำมากทำให้เกิดแหล่งน้ำขังในหลายพื้นที่ ส่วนกลุ่มอายุที่พบว่าเป็นไข้เลือดออกมากที่สุด คือ กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10 – 14 ปี และกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออก คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี  ผู้สูงอายุ คนท้อง คนอ้วน หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเลือดซึ่งผู้ป่วยที่เข้าข่ายความเสี่ยงนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์พยาบาลที่มีประสบการณ์เท่านั้น”
                              
                                   (นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา)    (แพทย์หญิงปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์)
      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในฐานะโรงพยาบาลของ กระทรวงสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญดูแลรักษาโรคเด็กที่มีความซับซ้อน เด็กป่วยถูกส่งต่อมาจากทั่วประเทศ ได้ทำแนวทางการวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการยอมรับในระดับโลกจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น WHO Collaboration Center ด้านการดูแลรักษาไข้เลือดออก และได้นำแนวทางและวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ ไปเผยแพร่ ซึ่งสามารถช่วยเหลือและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยไข้เลือดออกลงได้อย่างมากในหลายๆ ประเทศ

                    
      ล่าสุดได้มีการเผยแพร่นโยบายความรู้เรื่องวิธีการป้องกันและรู้ทันเรื่องโรคไข้เลือดออก แก่แม่และเด็ก แพทย์หญิงปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้ 3 ขั้นตอน เหมือนกับการสร้างเกราะ 3 ชั้น เกราะคุ้มกันที่ 1 นั้น ปัจจุบันมีแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแนะนำให้ฉีดในเด็กอายุตั้งแต่ 9 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 45 ปี เนื่องจากประเทศไทยมีไข้เลือดออกระบาดเกือบทุกปี ดังนั้นผู้ที่มีอายุเกิน 9 ปี สามารถฉีดวัคซีนได้ตามคำแนะนำของแพทย์ เกราะคุ้มกันที่ 2 คือ การช่วยกันกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เกราะคุ้มกันที่ 3 คือการไปพบแพทย์เมื่อป่วย เป็นไข้ ควรติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์”
        สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเด็กหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สามารถปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านไข้เลือดออก บริการตรวจ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือติดต่อโทร. 1415 ต่อ 3904
 


Tag Keyword : โรคไข้เลือดออก, ยุงลาย, น้ำขัง

โพสเมื่อ: 2017-02-17

ผู้เข้าชม: 2215